Nowy budynek LCS w Białymstoku, obok stara nastawnia widok z drona, fot. Artur Lewandowski PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
05.10.2023

Rail Baltica: nowoczesne lokalne centrum sterowania zapewni sprawny i bezpieczny ruch pociągów na Podlasiu

Logotyp: PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., flaga Rzeczpospolita Polska, logotyp: flaga Unii Europejskiej, Dofinansowane przez Unię Europejską.

Na stacji w Białymstoku przejazd pociągów dyżurni ruchu nadzorują z budynku nowoczesnej nastawni, wyposażonej w zaawansowane urządzenia komputerowe. Po zakończeniu modernizacji odcinka Czyżew – Białystok w tym miejscu uruchomione zostanie lokalne centrum sterowania ruchem kolejowym, które usprawni ruch pociągów. Inwestycja jest dofinansowana z unijnego instrumentu CEF „Łącząc Europę”.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na stacji Białystok zwiększają komfort i bezpieczeństwo podróżowania pociągami. W nowym budynku nastawni zainstalowano nowoczesne urządzenia komputerowe, które zastąpiły stare układy mechaniczne. Systemy na bieżąco monitorują sytuację na torach, a dzięki centralizacji możliwy jest lepszy nadzór nad ruchem pociągów.

Dzięki inwestycjom PKP Polskich Linii Kolejowych S.A zwiększa się bezpieczeństwo i usprawnia ruch pociągów w województwie podlaskim. Budowa nowoczesnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym zapewnia lepszy nadzór i kontrolę, co przekłada się na wyższy komfort podróży oraz wydajniejszy przewóz towarów – powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Uruchomienie nowego obiektu to duża zmiana jakościowa – zastąpił 6 dotychczasowych nastawni w Białymstoku. Układanie drogi przebiegu pociągów odbywa się poprzez kliknięcie myszką, bez konieczności ręcznego przekładania rozjazdów bezpośrednio na torach. Istotnym elementem systemu są urządzenia zamontowane w torach, tj. elektryczne napędy zwrotnicowe, sygnalizatory świetlne oraz liczniki osi, które odnotowują liczbę składów przejeżdżających przez stację.

Uruchomienie nowoczesnych, komputerowych urządzeń sterowania w Białymstoku to pozytywna zmiana dla wygody podróżnych, jak i w pracy kolejarzy. Inwestycja na odcinku Czyżew - Białystok stwarza potencjał dla usprawniania ruchu pociągów także na innych liniach w regionie – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Po zakończeniu wszystkich prac przy budowie zdalnego sterowania na odcinku Czyżew – Białystok lokalne centrum sterowania ruchem kolejowym (LCS) uzyska pełną funkcjonalność. Dyżurni będą nadzorować przy pomocy monitorów ruch pociągów łącznie na 70 km linii. Scentralizowany nadzór obejmie stacje Czyżew, Szepietowo, Racibory, Łapy i Baciuty. W dalszej perspektywie jest przyłączenie do LCS kolejnego odcinka linii Rail Baltica z Białegostoku do Grajewa oraz linii z Łap do Łomży.

Inwestycja prowadzona jest w ramach projektu „Prace na linii E75 na odcinku Czyżew – Białystok”. Wartość prac to prawie 3,4 mld zł, zakończenie większości prac zaplanowano do końca 2023 r.; na stacji Łapy i Białystok na 2024 r. Projekt współfinansowany ze środków instrumentu CEF „Łącząc Europę” – (Connecting Europe Facility – CEF). Więcej informacji o inwestycji na www.rail-baltica.pl.


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę”.

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w takiej publikacji.

 

Kontakt dla mediów:
Tomasz Łotowski
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 798 876 051

Galeria

udostępnij drukuj