Kobyłka Ossów - pociąg przejeżdża pod budowanym wiaduktem, fot Artur Lewandowski PKP Polskie Linie Kolejowe SA
11.10.2022

W Kobyłce postępują prace przy tunelu pod torami linii do Białegostoku

Logotyp: PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., flaga Rzeczpospolita Polska, logotyp: flaga Unii Europejskiej, Dofinansowane przez Unię Europejską.

Dzięki budowie dwóch bezkolizyjnych skrzyżowań w Kobyłce zwiększy się bezpieczeństwo na trasie Rail Baltica i usprawni ruch drogowy w mieście. Wykonawca rozpoczyna budowę konstrukcji tunelu pod linią kolejową. Zakres prac i względy bezpieczeństwa łączą się ze zmianami w komunikacji. Inwestycje PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. są współfinansowane ze środków unijnych instrumentu CEF „Łącząc Europę”.

W Kobyłce od środy 12 października rozpocznie się ważny etap budowy tunelu pod torami w rejonie ul. Orszagha. Ciężki sprzęt będzie szykował wykopy pod pierwszy odcinek przejazdu, który zapewni bezpieczną komunikację na trasie Warszawa – Białystok i usprawni ruch drogowy.

Zakres prac wymaga zamknięcia dwóch z czterech torów, które obejmie budowa. Według przygotowanego rozkładu, niektóre pociągi regionalne pojadą w skróconej relacji Warszawa – Zielonka, lub z pominięciem przystanków Kobyłka i Kobyłka Ossów. Za dwa nocne pociągi wprowadzona zostanie zastępcza komunikacja autobusowa na odcinku Zielonka - Tłuszcz. Informacje o rozkładzie jazdy dostępne są na stronie portalpasazera.pl oraz na stacjach i przystankach. Prace w obrębie torów zaplanowano do stycznia 2023 r.

Inwestycje w Kobyłce zwiększą bezpieczeństwo na styku kolei i dróg oraz usprawnią komunikację w obszarze miejscowości. Tunel koło ul. Orszagha prowadzi pod linią kolejową, a następnie do ul. Nadarzyńskiej. Postępują prace na drugiej budowie, w pobliżu przystanku kolejowego Kobyłka-Ossów. Widać już konstrukcję wiaduktu nad torami, na której będzie jezdnia. Wykonawca betonuje konstrukcję. Na inwestycje w Kobyłce przeznaczono 70,7 mln zł. Zakończenie zaplanowano na 2023 r.

Rail Baltica zwiększa bezpieczeństwo

Projekt „Prace na linii E75 na odcinku Sadowne – Czyżew wraz z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa Rembertów – Sadowne” zapewnia budowę 12 obiektów, które zwiększą poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i usprawnią komunikację drogową.

W Tłuszczu i Mokrej Wsi zaawansowane są prace na budowach wiaduktów drogowych. Są już konstrukcje nad torami, a wykonawcy pracują przy drogach dojazdowych i przygotowują nawierzchnię. W Zielonce, przy zachowanym ruchu pociągów, wykonawca kontynuuje prace przy budowie tunelu pod torami. W zakresie przyjętego rozwiązania komunikacyjnego jest też dodatkowy wiadukt drogowy – ulica Leśna zostanie poprowadzona nad ul. Kolejową. W tym miejscu powstaje płyta stropowa, która następnie zostanie nasunięta nad tunel drogowy. Dzięki takiej technologii prac ruch drogowy może odbywać się bez przeszkód. W Toporze latem rozpoczęła się budowa przejścia dla pieszych pod torami, które ułatwi dostęp do przystanku kolejowego.

Kierowcy i piesi korzystają też z już gotowych obiektów: wiaduktów drogowych w Toporze, Łochowie (dwa obiekty) i Małkini oraz przejść pod torami w Jasienicy Mazowieckiej i Łochowie.

Budowa bezkolizyjnych skrzyżowań współfinansowana jest z instrumentu Unii Europejskiej „Łącząc Europę” (CEF). Łączna wartość tych inwestycji to 292,8 mln zł netto. Więcej informacji o inwestycji na www.rail-baltica.pl.


Kontakt dla mediów:

Tomasz Łotowski
zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: 798 876 051

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę”.

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w takiej publikacji.

Galeria

udostępnij drukuj